Decyzje Walnego Zgromadzenia Koła – 25 październik 2017r.

Zgodnie z Statutem Koła zwołane zostało Walne zgromadzenie Koła, na którym został wybrany zarząd.

Skład nowego zarządu prezentuje się następująco:

Prezes – Michał Starke

Zastępca Prezesa – Brygida Łukowicz

Sekretarz – Jakub Domański