Opiekunowie

Opiekun SKN

dr Joanna Rojek

email: joanna.rojek@ug.edu.pl

Opiekun SKN

dr Małgorzata Kapusta

email: malgorzata.kapusta@ug.edu.pl

Opiekun pomocniczy SKN

mgr Michał Starke

email: michal.starke@ug.edu.pl

Zarząd

Przewodnicząca SKN

Lidia Banaszczyk

email: banaszczyklidia@gmail.com

Zastępca Przewodniczącego SKN

Damian Szelbracikowski

email: d.szelbracikowski.401@studms.ug.edu.pl

Sekretarz SKN

Katarzyna Bryszkowska

email: k.bryszkowska.823@studms.ug.edu.pl