Kreatywna Edukacja – Edycja I Ogólnopolskiej Konferencji Dydaktycznej

Z dumą ogłaszamy, że w niedzielę 3 grudnia 2017r. – Michał Starke i Małgorzata Pośpiech wystąpili ze swoją prezentacją pt. “Biotechnologia w szkolnej ławce” na konferencji organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Nauczycieli “Sowa”.

Prezentacja dotyczyła istotnego problemu jaki nęka nie tylko biologię, ale również inne nauki ścisłe w szkolnictwie. Jest to brak odpowiednich środków dydaktycznych potrzebnych do pełnego zaprezentowania dziedziny. Poszukiwane są więc metody wyrwania się z suchego teoretyzmu serwowanego młodzieży w formie podręczników.

Rozwiązanie proponowane przez członków naszego koła opiera się na uprzednio opisanej metodzie Active Learning. W dużej mierze korzysta również z obserwacji pracy SKN Explantatus. Warsztaty prowadzone przez nasze koło okazują się być świetnym mediatorem w przekazywaniu wiedzy młodym pokoleniom w sposób ciekawy i praktyczny.

Oczywiście nie każdy nauczyciel może korzystać ze świetnie wyposażonego laboratorium. Nawet w takim przypadku wdrożenie tych technik nie jest niemożliwe, co udowodnili nasi koledzy. Wymaga jedynie nieszablonowego podejścia do używanych narzędzi i metod nauczania.