Lidia Banaszczyk

Przewodnicząca SKN

email: banaszczyklidia@gmail.com

Damian Szelbracikowski

Zastępca Przewodniczącego SKN

email: d.szelbracikowski.401@studms.ug.edu.pl

Katarzyna Bryszkowska

Sekretarz SKN

email: k.bryszkowska.823@studms.ug.edu.pl