Noc Biologów 2020

W piątek 10.01.2020r. odbyła się IX edycja imprezy edukacyjnej „Noc Biologów”. W wydarzeniu wziął udział Wydział Biologii UG. W obchodach tego wydarzenia nie mogło zabraknąć SKN EXPLANTATUS. Goście, którzy przybyli na wydział biologii, mieli okazję zobaczyć część naszej kolekcji roślin hodowanych w warunkach in-vitro, m.in.: przedstawicieli roślin owadożernych z rodzaju Drosera a także paproci Dryopteris oraz kaktusów Cactaceae. Uczestnicy mieli również okazję porozmawiać z członkami koła na temat prac związanych z założeniem i utrzymaniem hodowli in-vitro oraz roli jaką pełni ten rodzaj hodowli w ochronie zagrożonych gatunków. Nowo zdobyta wiedza została sprawdzona poprzez quizy. Najaktywniejsi zostali obdarowani przez nas cukierkami a także roślinami z rodzaju Drosera, które zostały wyhodowane w naszym laboratorium. Uczestnictwo w tego rodzaju wydarzeniu było dla nas szansą na podzielenie się naszą wiedzą z innymi i zarażaniem pasją. Mamy nadzieję, że nasi goście bawili się równie dobrze jak my. Mamy nadzieję, że w przyszłej edycji „Nocy biologów” również nas nie zabraknie.

Trzecia Interdyscyplinarna Akademicka Konferencja Ochrony Środowiska

“Wpływ warunków in vitro na rozwój siewek epifitycznego storczyka Bulbophyllum delitescens”

Tak brzmiał tytuł pracy autorstwa m.in. prezesa SKN “Explantatus” Michała Starke pod patronatem Pań Doktor sprawujących piecze nad kołem dr Małgorzata Kapusta oraz dr Agnieszka Rojek.

Celem pracy

Było zbadanie wpływu wybranych, deponowanych egzogennie hormonów, na rozwój siewek B. delitescens oraz tworzenie struktur przypominających protokorm (PLBs), w warunkach in vitro. Uzyskane w tym badaniu wyniki  stanowią nowe, cenne źródło wiedzy o rozwoju i rozmnażaniu tego gatunku.

Decyzje Walnego Zgromadzenia Koła – 25 październik 2017r.

Zgodnie z Statutem Koła zwołane zostało Walne zgromadzenie Koła, na którym został wybrany zarząd.

Skład nowego zarządu prezentuje się następująco:

Prezes – Michał Starke

Zastępca Prezesa – Brygida Łukowicz

Sekretarz – Jakub Domański