Targi akademia – Mikrorozmnażanie roślin in vitro

Zapraszamy na pokaz pod tytułem “Mikrorozmnażanie roślin in vitro” który odbędzie się w wtorek 21 marca 2017 roku w godzinach od 10.00 do 14.00 w sali B/111 Katedry Cytologii i Embriologii Roślin Wydziału Biologii UG.

W czasie pokazu zostaną przedstawione techniki wprowadzania roślin, utrzymania hodowli, jak i uzyskiwania kultur tkankowych w warunkach in vitro. Przedstawiona zostanie także już istniejąca kolekcja roślin.