Wprowadzenie do kultur in vitro Dryopteris cristata – Projekt zakończony

Dryopteris cristata (Narecznica grzebieniasta) jest gatunkiem paproci występującym na torfowiskach. W Czerwonej Księdze Roślin i Grzybów Polski otrzymała kategorię narażonej na wyginięcie (V). Opracowanie metody hodowli in vitro oraz reintrodukcji pozwoli na lepszą ochronę tego gatunku.

Jakie są cele naszych badań

Opracowanie skutecznej metody hodowli i mikropropagacji Dryopteris cristata od spory do sporofitu oraz opracowanie metody przenoszenia z warunków in vitro do warunków zbliżonych do naturalnych.

Osiągnięcia

  • Opracowanie skutecznej metody sterylizacji,
  • Opracowanie podłoża podstawowego dla rozwoju gametofitu,
  • Opracowanie metody mikropropagacji gametofitu.